961

ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยแค่ไหน?

Wendays Team

1 minute read

เพื่อสุขอนามัยที่ดี เราแนะนำให้เปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3 – 4 ชั่วโมง หรือ อาจเปลี่ยนบ่อยขึ้นตามความต้องการของร่างกาย

SHARE