976

ควรเปลี่ยนแผ่นอนามัยบ่อยแค่ไหน?

Wendays Team

0 minutes read

เพื่อสุขอนามัยที่ดีควรเปลี่ยนแผ่นผ้าอนามัยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน หรือ อาจเปลี่ยนบ่อยขึ้นตามความต้องการของร่างกาย

SHARE