913

ทำไมถึงไม่ขายถ้วยประจำเดือนหรือผ้าอนามัยแบบใช้ซ้ำ?

Wendays Team

0 minutes read

ถ้วยประจำเดือนและผ้าอนามัยแบบใช้ซ้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและตอบสนองวัตถุประสงค์เดียวกับของเรา แต่หากเราไม่สามารถรักษาความสะอาดของถ้วยประจำเดือนหรือผ้าอนามัยใช้ซ้ำได้ดีพอ ก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพมากมายตามมา เราจึงมองว่าผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งแต่ย่อยสลายได้ จึงตอบโจทย์มากกว่าในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของผู้หญิง

SHARE