1,254

ทำไมผ้าอนามัย WENDAYS ยังไม่สามารถย่อยสลายได้ 100%?

Wendays Team

1 minute read

  • เนื่องจากกาว และ SAP (Super Absorbent Polymer) ยังไม่สามารถย่อยสลายได้ – SAP เป็นโพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับของเหลว โดยเปลี่ยนจากสภาพน้ำที่เป็นของเหลวให้เก็บอยู่ภายในเจล ทำให้สามารถกักเก็บของเหลวได้มากขึ้น และรู้สึกอับชื้นน้อยลง จึงเหมาะกับอากาศที่มีความชิ้นสูงแบบประเทศไทย 
  • แต่เรากำลังค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถย่อยสลายได้ 100% ในอนาคต

SHARE