875

ผ้าอนามัยแบบปรกติของ WENDAYS มีความสามารถในการดูดซับระดับใด?

Wendays Team

1 minute read

ผ้าอนามัยแบบปรกติของ WENDAYS มีความยาว 24 ซม. และดูดซับมากถึง 60 มล. ถูกออกแบบมาในรูปทรงนาฬิกาทรายเพื่อให้พอดีกับชุดชั้นในของคุณ และมีปีกเพื่อความกระชับและพอดีตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันมาน้อยถึงปานกลาง

SHARE