1,045

วิธีการใช้ผ้าอนามัย

Wendays Team

0 minutes read

ลอกแถบกระดาษออก แล้วทาบด้านแถบกาวติดกับกางเกงชั้นใน จากนั้นพับปีกโอบมาติดด้านนอกของกางเกงชั้นใน และที่สำคัญ ห้ามทิ้งผ้าอนามัยลงในชักโครก

SHARE