975

วิธีการใช้แผ่นอนามัย

Wendays Team

0 minutes read

ลอกแถบกระดาษออก แล้วทาบด้านแถบกาวติดกับกางเกงชั้นใน และที่สำคัญ ห้ามทิ้งผ้าอนามัยลงในชักโครก

SHARE